Sách: 7 thói quen làm việc hiệu quả- Stephen R. Covey

  Mỗi buổi sáng trước khi làm việc, mình dành 15-30 phút đọc quyển sách này và ghi lại những câu nói hoặc những hành động hướng dẫn trong sách mà mình tâm đắc. Vào buổi sáng mình thường đọc thể loại sách self-help, motivation để bắt đầu ngày mới với tư tưởng tích cực, … Continue reading Sách: 7 thói quen làm việc hiệu quả- Stephen R. Covey

Biological pathway

Nowadays, GPS (Global positioning system) with approximately 30 satellites makes possible for people to pinpoint their geographical positions. We are not afraid of getting lost as having Google map. So amazing! Do you know scientists also dream of having an amazing such map to know biological pathways in the human body? What is the biological … Continue reading Biological pathway

Genetic testing: hybrid models

There are 3 types of models for laboratory testing: direct-to-consumer( DTC), traditional model and hybrid models (the new one). Each model has its own characteristics. In DTC models, customers order test and the results are directly sent to them. In the traditional model, clinicians take charges of ordering testing and receive the lab results from the … Continue reading Genetic testing: hybrid models

List of online course 2018

Tổng kết online courses đã học trong năm 2018. Epidemiology: The Basic Science of Public Health (The University of North Carolina at Chapel Hill). Coursera. Introduction to Systematic Review and Meta-Analysis (Johns Hopkins University). Coursera. Genomic and Precision Medicine (University of California, San Francisco). Coursera. Health Technology Assessment (The University of Sheffield). FutureLearn. Quality Improvement … Continue reading List of online course 2018

List of books in 2018

Danh sách sách đã đọc trong năm 2018: 1. Principles of Economics (N.Gregory Mankiw) 2. Users Guideline for Medical Literature (Gordon Guyatt) 3. Freakonomics (Steven D. Levitt & Stephen J. Dubner) 4. The Wealth of Nations (Adam Smith) 5. Essentials of Pharmacoeconomics (Karen L. Rascati) 6. Câu chuyện khoa học (Nguyễn Văn Tuấn) 7. Chất … Continue reading List of books in 2018

[Course] Evidence-based medicine

Đây là một trong những khóa học mình rất thích ở học kỳ 1 của chương trình Health Technology Assessment, khóa học về Evidence-based medicine. Vì chương trình mình học đòi hỏi đánh giá evidence rất nhiều nên khóa học này giống như bước khởi đầu giúp học viên nhìn nhận những nghiên cứu dưới … Continue reading [Course] Evidence-based medicine

[Book] Users’ Guides to the Medical Literature

Hồi còn học đại học mình hay nghĩ: Khi tìm một thông tin y khoa hay câu hỏi nghiên cứu gì, mình thấy có rất nhiều rất nhiều nghiên cứu được publish, đôi khi mình không biết nó đáng tin cậy không nữa? 🙂 Lúc đó, mình hay dựa vào thang phân bậc y học … Continue reading [Book] Users’ Guides to the Medical Literature